Schoolgids 2023 2024

Schoolgids 2023 2024

Schoolgids 2023 2024


In de schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft over hoe wij het onderwijs inrichten. We vertellen hoe we samenwerken met ouders, hoe we de kwaliteit van ons onderwijs borgen. Als uw kind op IKC Het Fluitschip zit, krijgt u de praktische informatie in Ouderportaal. Dit is ons communicatiesysteem naar ouders.
Klik hier voor de schoolgids 2023 2024.

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!