De Vreedzame School

De Vreedzame School

De Vreedzame School op Het Fluitschip

Het voorkomen van geweld en conflicten in school, buurt, wijk en op straat is een grote zorg van onze maatschappij.

Vechten, pesten, beledigingen, bedreigingen, maar ook onverschilligheid is aan de orde van de dag. Vooral het gedrag van leerlingen in de bovenbouw van basisscholen wordt steeds moeilijker. Het programma van de vreedzame school geeft hierop een antwoord.
De Buitenschoolse opvang (BSO) en het Kinderdagverblijf van IKC Het Fluitschip, werken ook met de principes van de Vreedzame School.

 

Een veilige school

De veiligheid op school hangt van verschillende factoren af. Bij de aanpak van scholen op het terrein van school en veiligheid gaat het om drie pijlers:

  • omgaan met elkaar

  • omgaan met calamiteiten

  • gebouw en omgeving

De kern van de zaak betreft beïnvloeding van het gedrag. Veiligheid in school wordt in eerste instantie bepaald door zaken als betrokkenheid bij elkaar, omgangsregels, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden. Om dit te realiseren gebruiken we het programma De Vreedzame School, waarin we elementen van het Michaela concept verwerken.

 

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma dat de school tot een veilige plek maakt door een verandering in de cultuur te realiseren. De school wordt een gemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Conflictoplossing is uitgangspunt. Leerlingen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn. Een verandering van het school- en klassenklimaat en samenwerking en verantwoordelijkheid van de leerlingen staan centraal.

 

Doelen van het programma zijn:

  • de school als gemeenschap; een cultuur waarin ieder zich verantwoordelijk voelt voor het geheel

  • oplossen van conflicten

  • minder fysiek en verbaal geweld

  • grotere verantwoordelijkheid bij de kinderen

  • verbetering van het groepsklimaat, relaties binnen de groep, respect en waardering

    Klik hier voor meer informatie over de Vreedzame School.  

 

Leerlingenraad

De leerlingen op Het Fluitschip zijn vertegenwoordigd  in een leerlingenraad. De leerlingen mogen meedenken over allerlei schoolse aangelegenheden. Zij zijn adviserend aan de directie.
Klik hier voor een filmpje over de leerlingenraad.

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!