ICT vaardigheden

ICT vaardigheden

ICT vaardigheden

Binnen het onderwijsteam van IKC Het Fluitschip wordt de ontwikkeling van ICT als leermiddel als kansrijk gezien en tegelijkertijd kritisch gevolgd.

Computers (desktops, chromebooks, tablets) maken al lang onderdeel uit van de leeromgeving. Wat dat betreft hebben we al veel kennis over het gebruik van digitale leermiddelen.


Belang voor het onderwijs

Om goed te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving is het belangrijk dat leerlingen beschikken over voldoende basiskennis om gebruik kunnen maken van verschillende vormen van technologie. Deze kennis heeft betrekking op de basisfuncties van computers en computernetwerken. Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van apparaten waar computers in verwerkt zijn, om kunnen gaan met tekstverwerkers, spreadsheet- programma's en presentatiesoftware, kunnen werken met internet (browsers, e-mail) en het kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten. Door middel van deze kennis leert de leerling dat een computer niet een apparaat is dat zelfstandig gegevens genereert, maar dat zij zelf invloed kunnen hebben op de gegevens, de manier waarop deze gegevens in een computer terecht komen en de manier waarop de gegevens aan een gebruiker worden getoond.

 

Om het gebruik van Internet, Social Media en tablet zelf extra te ondersteunen hebben we binnen het team én samen met de kinderen een aantal duidelijke richtlijnen beschreven. We vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers hier kennis van hebben en deze afspraken respecteren en ondersteunen.


 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!