Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR ben je vertegenwoordiger van de ouders. Je kunt meepraten over het schoolbeleid van de Windvaan (de locaties Fluitschip en Tweemaster hebben samen 1 medezeggenschapsraad). De MR bestaat uit een even aantal leden, net zoveel personeelsleden als ouders. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
 

Taken van de MR:

  • Meedenken over het beleid (de inhoud en de uitvoering van het onderwijs), denk aan schooltijden, vakanties, etc.
  • Vertegenwoordigen en belangen behartigen van personeelsleden en ouders.
  • Instemmingsrecht hebben op onderwerpen als het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement, etc zodat het bestuur daarna een besluit kan nemen.
  • Adviesrecht hebben over plannen van de directie zoals fusieplannen en aanstelling en ontslag van personeel.
 MR-leden worden gekozen door de ouders, er zijn regelmatig verkiezingen.
 

Leden van de medezeggenschapsraad namens de ouders voor schooljaar 2023-2024:

  • Truus Ammeraal, moeder van Mylo Bakker uit groep 4
  • Maartje Flotman, moeder van Floortje uit groep 7

In het schooljaar 2023 2024 werken we toe naar een IKC raad. 
Dan zitten de ouders van opvang en onderwijs samen in 1 overleg orgaan.
Als ouders sluiten dan aan:

  • Gerard Hekman, vader van Lucas uit groep 3 en Nikola van het KDV
  • Chantal Berkeveld , moeder van Myrthe uit groep 5 en Jesse uit groep 3 
 Mailadres: info.obshetfluitschip@talenthoorn.nl
 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!