Passend onderwijs

Het passend onderwijs wordt in West-Friesland gecoördineerd door De Westfriese Knoop

Passend onderwijs

Het passend onderwijs wordt in West-Friesland gecoördineerd door De Westfriese Knoop

Passend onderwijs met De Westfriese Knoop

"Elk kind het onderwijs dat bij hem past".
Dat is passend onderwijs. Om elk kind passend onderwijs te kunnen bieden, werken de basisscholen van West-Friesland samen in Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Alle basisscholen, alle schoolbesturen en alle scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio zijn bij het samenwerkingsverband aangesloten. Samen maken zij afspraken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. "Samen werken, samen leren, samen groeien".
 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke basisondersteuning de school kan bieden. Er staat ook in welke extra ondersteuning de school kan bieden en van welke deskundigheid, voorzieningen en partners een school gebruik kan maken.
 
Klik hier het schoolondersteuningsplan van IKC Het Fluitschip.
 

Ondersteuningsplan

Aan de hand van de schoolondersteuningsprofielen beschrijft De Westfriese Knoop hoe de schoolbesturen samen kunnen werken om passend onderwijs te kunnen bieden. Dit staat in het ondersteuningsplan. In het plan staat bijvoorbeeld:
  • Welke ondersteuning elke reguliere basisschool moet kunnen bieden,
  • Welke kwaliteitseisen er gelden voor onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte,
  • Welke rol de ouders hebben, en hoe ouders op de hoogte worden gehouden, 
  • Hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld.
 Klik hier voor meer informatie over het Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.

 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!