Brede school: Wij in de wijk

Sinds 2012 vormt OBS Het Fluitschip, samen met de Bernardus van Bockxmeerschool een Brede School. In de loop van de jaren zijn er steeds meer partners bijgekomen.

Brede school: Wij in de wijk

Sinds 2012 vormt OBS Het Fluitschip, samen met de Bernardus van Bockxmeerschool een Brede School. In de loop van de jaren zijn er steeds meer partners bijgekomen.

 

De Brede School

In 2012 is de Brede school Hoorn Noord: "Wij in de wijk" opgestart.

Het doel van deze Brede School is om onderlinge samenhang met veel plezier en zorg, ontmoeting, participatie en perspectief te bieden aan én met alle mensen in de wijk. Beroepskrachten uit de wijk werken samen ten einde de kinderen een veilige en uitdagende omgeving  te bieden waar zij hun talenten kunnen ontplooien.

 

De samenwerkende partners bij deze Brede School zijn:

 • De B. van Bockxmeerschool

 • IKC Het Fluitschip

 • Stichting Netwerk

 • Talent voor onderwijs en opvang.
 • Bibliotheek Hoorn

 

Wat ziet u in 2023 - 2024 op de scholen terug van deze Brede School:

 • Gezamenlijke gymles van de beide scholen in de week voor de schoolvakanties

 • Vrijdagmiddag paviljoens in de Zaagtand met gemengde groepen van beide scholen

 • Koffieochtenden/ informatieavonden over Mediawijsheid voor ouders van de beide scholen

 • Brede School bibliotheek in beide scholen

 • Doorgaande lijn peuters Samen van start en peuters KDV naar groep 1

 • Warme overdracht tussen Zaagtandjes en basisscholen  Klik hier voor meer informatie over De Brede School bibliotheek.
   

                                                user.jpg   https://lh3.googleusercontent.com/plF2ZnPPE4Xkkif_wULtGIEGn62Ady2iSbXaIQ66ZoojaqAemKXXxNWfe6CvRHbgKhoS9M6vrnEb60aa-wZvUqTrEkUocWXO_h5HMwGwu5omA0xro04YxrB_mnxoxkUGdd6BpeSukjr3n86FWA                                https://www.bibliotheekhoorn.nl/template/bnltpl/images/logo/www.bibliotheekhoorn.nl.png         

 

             

                                                                                               
                                                                                        

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!