Meldcode

Meldcode

Wij hanteren die Meldcode Huiselijk Geweld. Klik hier om deze in te zien:

Meldcode huiselijk geweld IKC Het Fluitschip.pdf

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!