Procedure en protocollen / klachtenregeling

Protocollen en procedures

Op deze pagina vindt u informatie over: 

 
  1. de klachtenregeling

  2. informatie over de Landelijke Klachtencommissie

  3. de interne vertrouwens persoon

  4. de externe vertrouwens persoon

  5. beleid rond toelating, schorsing en verwijdering


Klachtenregeling

Talent beschikt over een klachtenregeling. Hierin staat opgenomen welke stappen iemand kan nemen die ontevreden is of een klacht wil indienen. De regeling staat op de website van Talent opvang en onderwijs, onder het kopje Voor ouders/verzorgers en dan onder Protocollen. 

Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Het is namelijk zo dat (schijnbaar) eenvoudige klachten altijd eerst door het schoolbestuur moeten worden behandeld. In veel gevallen kunnen klachten daar worden opgelost.  

 

Landelijke Klachtencommissie
De informatie over de landelijke Klachtencommissie vindt u hier

 

Interne vertrouwenspersoon 

De interne vertrouwenspersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor leerlingen, ouders/verzorgers of medewerkers die menen dat er (mogelijk) sprake is van 'ongewenst gedrag' van bijvoorbeeld een medewerker van de school. Onder deze term vallen in elk geval seksuele intimidatie en psychische of fysieke mishandeling. De interne vertrouwenspersoon hoort de klacht aan (vertrouwelijk) en geeft informatie over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Daarnaast kan de interne vertrouwenspersoon de klager  doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Van onze school is Ramona Witkamp de interne vertrouwenspersoon. Deze is bereikbaar via het emailadres r.witkamp@talenthoorn.nl of telefonisch via 0229 21526. 


Externe vertrouwenspersoon 

Voor de externe vertrouwens persoon verwijzen wij graag naar de website van ons schoolbestuur. Daar vindt u contact gegevens. Klik hier.

 

Beleid Toelating, schorsing en verwijdering

Voor IKC Het Fluitschip zijn de algemene afspraken t.a.v. toelating, time out, schorsing en verwijdering van toepassing zoals die zijn opgesteld voor Stichting Talent.
Klik hier voor het document.

 

 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!