Mediawijsheid voorlichting, voor iedereen belangrijk.

20-04-2023
Beste ouders/verzorgers,

Op dinsdag 9 mei 8.45 uur, staat er een informatie ochtend gepland over mediawijsheid. Bas Treur komt een presentatie geven en kan vragen beantwoorden. Hij geeft ook gastlessen in de bovenbouw. Veel kinderen maken gebruik van sociale media. Dat kan leuk zijn, maat zorgt ook wel voor problemen. Soms komen die  problemen ook mee de school in. Hoe kun je kinderen helpen goed met deze media om te gaan? Hoe houd je als ouder toezicht? Wat zijn de gevaren? Dit zijn wat voorbeelden van vragen die tijdens de ochtend aan bod komen. Een belangrijk onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. U komt toch ook?

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!